Địa chỉ: Số 10 Đường D4, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: hoaibao.dts@gmail.com

Hotline: 0969.058.515